Terapija usmerena na klijenta

Terapija usmerena na osobu

Ovaj pristup koji je razvio Carl Rogers, veruje u inherentne sposobnosti samoizlečenja pojedinaca. Terapeut pruža bezuslovno pozitivno poštovanje, empatiju i kongruenciju, omogućavajući klijentima da istražuju i duboko razumeju sebe, podstičući lični rast.