Telesno-Orijentisana Psihoterapija

Telesno-orijentisna terapija

Ovaj modalitet veruje da se emocionalna iskustva, posebno traumatska, čuvaju u telu. Putem pokreta, dodira i drugih tehnika, terapeuti pomažu klijentima da oslobode ove skrivene emocije, postižući osećaj olakšanja i integracije.