Racionalna Emotivna Bihejvioralna Terapija (REBT)

Racionalna Emotivna Bihejvioralna Terapija (REBT)

REBT je razvio Albert Ellis, akcioni orijentisan pristup koji izaziva iracionalna uverenja koja dovode do negativnih emocija i ponašanja. Kroz ovu terapiju, klijenti uče da prepoznaju, izazovu i zamene svoje destruktivne misli zdravijim uverenjima.