Konstruktivistička psihoterapija

Konstruktivistička psihoterapija

Konstruktivistička psihoterapija veruje da pojedinci stvaraju lične konstrukcije za tumačenje sveta. Terapija se fokusira na razumevanje i izazivanje ovih konstrukcija, nudeći dublji uvid u nečije sisteme verovanja i percepcije.