Geštalt terapija

Geštalt terapija

Geštalt terapija, koju je kreirao Fritz Perls, fokusira se na sadašnji trenutak i integriše um, telo i emocije. Kroz iskustvene vežbe, klijenti prepoznaju i oslobađaju potisnuta osećanja, stičući samosvest i holističku integraciju.