Objave klasifikovane pod: Terapija usmerena na klijenta

Ovaj pristup koji je razvio Carl Rogers, veruje u inherentne sposobnosti samoizlečenja pojedinaca. Terapeut pruža bezuslovno pozitivno poštovanje, empatiju i kongruenciju, omogućavajući klijentima da istražuju i duboko razumeju sebe, podstičući lični rast.
Ovaj pristup koji je razvio Carl Rogers, veruje u inherentne sposobnosti samoizlečenja pojedinaca. Terapeut pruža bezuslovno pozitivno poštovanje, empatiju i kongruenciju, omogućavajući klijentima da istražuju i duboko razumeju sebe, podstičući lični rast.