Objave klasifikovane pod: Porodična terapija

Porodična terapija posmatra porodicu kao jedinstvenu celinu, koja se bavi pitanjima koja utiču na kolektiv. Terapeuti istražuju porodičnu dinamiku, komunikacijske obrasce i uloge, sa ciljem da podstiču razumevanje i rešavaju konflikte. Ovaj modalitet može biti posebno koristan za porodice koje prolaze kroz značajne promene ili se suočavaju sa specifičnim izazovima.