Objave klasifikovane pod: Integrativna Psihoterapija

Integrativna psihoterapija se ne pridržava jednog specifičnog modela, već se oslanja na više teorija zasnovanih na jedinstvenim potrebama klijenta. Ovaj fleksibilan pristup osigurava da je terapija prilagođena pojedincu, čineći je širokom i sveobuhvatnom.
Integrativna psihoterapija se ne pridržava jednog specifičnog modela, već se oslanja na više teorija zasnovanih na jedinstvenim potrebama klijenta. Ovaj fleksibilan pristup osigurava da je terapija prilagođena pojedincu, čineći je širokom i sveobuhvatnom.