Objave klasifikovane pod: Desenzibilizacija i Reelaboracija uz pomoć pokreta očiju (EMDR)

EMDR, koji je razvila Francine Shapiro, uključuje podsećanje na traumatične događaje dok se podvrgava bilateralnom senzornom unosu, kao što su pokreti očiju sa jedne na drugu stranu. Ovaj proces pomaže mozgu da ponovo obradi traumatska sećanja, smanjujući njihove dugotrajne efekte i omogućavajući pojedincima da se integrišu i izleče.
EMDR, koji je razvila Francine Shapiro, uključuje podsećanje na traumatične događaje dok se podvrgava bilateralnom senzornom unosu, kao što su pokreti očiju sa jedne na drugu stranu. Ovaj proces pomaže mozgu da ponovo obradi traumatska sećanja, smanjujući njihove dugotrajne efekte i omogućavajući pojedincima da se integrišu i izleče.