Žana Kušljević

О meni:

Defektolog – logoped, psihoterapeut pod supervizijom integrativne psihodinamske terapije. Završene edukacije iz osnova konstruktivizma, simbol drame, mentalne higijene razvojnog doba. Trener razvojnih vještina, asertivnog treninga, atos savjetnik.

Edukacija i Kvalifikacije:

Defektolog – logoped, psihoterapeut pod supervizijom integrativne psihodinamske terapije, edukacije iz osnova konstruktivizma, simbol drame mentalne higijene razvojnog doba. Trener razvojnih vještina, asertivnog treninga, atos savjetnik.

Iskustvo: