Teodora Stanojković

O meni:

Rođena sam 1988. godine u Vranju, živim u Nišu. Završila sam Gimnaziju „Bora Stanković“ u Vranju, a nakon toga studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde sam stekla zvanje master psihologa.

Edukacija i Kvalifikacije:

Tokom studiranja učestvovala sam u mnogobrojnim seminarima, edukacijama i radionicama iz oblasti mentalnog zdravlja, rodne i vršnjačke ravnopravnosti. U okviru višegodišnjeg projekta podržanog od strane Uprave za obrazovanje, kulturu i sport Grada Niša izabrana sam za jednog od edukatora i konsultanta na SOS telefonu za mlade u Nišu, a jedno vreme radila sam i kao stručni konsultant na SOS telefonu za žene sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja i diskriminacije, projektu akreditovanom kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Pripravnički staž sam završila u Vojnoj bolnici u Nišu na kabinetu za kliničku psihologiju gde sam stekla značajno iskustvo iz oblasti psihološkog testiranja, dijagnostičkog i savetodavnog rada i psihoterapijskog procesa.
Godine 2019. krenula sam na edukaciju za kognitivno-bihejvioralnog terapeuta u Društvu bihejvioralne teorije i prakse u Nišu (SRABCT), a 2021. godine započela psihoterapijski rad sa klijentima kao psihoterapeut u superviziji.

Iskustvo: