Sanja Subotić

O meni:

Usamljenost je danas česta pojava, bez obzira da li imamo ljude oko sebe ili ne. Čovek ima potrebu da razgovara sa nekim bilo da su u pitanju problemi ili svakodnevne životne teme.
Ja sam Sanja Subotić, master defektolog – specijalni pedagog. Zaposlena sam u Centru za socijalni rad, u Službi za zaštitu dece i mladih, kao voditelj slučaja. Stekla sam zvanje Porodičnog savetnika, aktuelno Porodični terapeut pod supervizijom.
Ukoliko Vam je potrebna osoba za razgovor u sigurnom prostoru, tu sam da Vas saslušam i pomognem.

Edukacija i Kvalifikacije:

Zovem se Sanja Subotić, master defektolog – specijalni pedagog. Stekao sam zvanje porodičnog savetnika, trenutno porodičnog terapeuta pod supervizijom.

Iskustvo: