Nenad Hancik

O meni:

Ponekad nas situacije u kojima se nalazimo čine da se osećamo izgubiti. To svakako ne mora da znači da imamo problem. Problemi nastaju onda kada ne znamo kako dalje sa njima, kada nas sprečavaju da živimo onako kako želimo. . Ne možemo se praviti da oni ne postoje, da ih ignorišemo. Hajde da zajdeno pokušamo da ih rešimo, da učinimo sve ono što je do nas. Ja sam Nenad Hancik, RE&KBT psihoterapeut pod supervizijom. Preko 13 godina iskustva u radu sa ljudima kojima je potrebna emotivna podrška, kao i pomoć u kriznim situacijama me je navelo na zaključak da je prvi korak ka olakšanju zapravo iskreni razgovor o onome što nas opterećuje.

Edukacija i Kvalifikacije:

Trenutno sam na završnoj godini iz edukacije za racionalno, emotivno, kognitivno i bihejvioralnog psihoterapeuta (RE&KBT). Pohađao sam mnoge seminare i bio predavač na temu mentalnog zdravlja.

Iskustvo: