Milica Milenković

O meni:

Ja sam Milica Milenković, master socijalni radnik u edukaciji iz Sistemske porodične terapije. Moja profesionalna iskustva od početka karijere bazirana su na radu sa ljudima suočenim sa životnim izazovima i poteškoćama. Petogodišnje iskustvo rada u socijalnoj zaštiti, primena savetodavnih intervencija u svakodnevnoj praksi sa porodicama i pojedincima, osnažilo me je za rad sa klijentima u životnim krizama. Pohadjala sam značajan broj obuka i treninga za rad sa decom i mladima, ženama sa iskustvom nasilja, rad sa partnerima u postseparacionom periodu, posredovanje u viokokonfliktnim razvodima.
Verujem u moć odnosa jer smo kroz odnose stvoreni i konstruisani i kroz njih se menjamo, a u procesu koji je pred nama zajedno možemo stvoriti ohrabrujuće i podrzavajuće okruženje koje otvara put ka promeni.

Edukacija i Kvalifikacije:

Fakultet politickih nauka, smer socijalna politika i socijalni rad zavrsila sam 2017. godine, a zatim i master studije socijalnog rada na istom fakultetu.
U oktobru 2021. godine upisala sam edukaciju iz sistemske porodicne terapije, u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta, u martu tekuce godine zavricu drugu godinu i dobiti sertifikat savetnika.

Iskustvo: