Milica Jelić

О meni:

Zovem se Milica, idem na edukaciju za psihoterapeuta Relacione transakcione analize i trenutno sam na završnoj godini edukacije. Osnovne studije psihologije sam završila na Filozofskom fakultetu, a nakon toga i master studije, modul kliničke psihologije. Verujem da kroz lični rad možemo da naučimo da bolje prepoznajemo sopstvene emocije, naučimo da verujemo svojim osećanjima i na taj način lakše prepoznajemo svoje psihološke potrebe, a time ćemo ujedno i bolje razumeti druge ljude. Želim da ohrabrim svakog, ko razmišlja o radu na sebi, da započne sa ličnim radom i potraži podršku na tom putu.

Edukacija i Kvalifikacije:

Završila sam osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, klinički modul.
Trenutno sam na četvrtoj godini edukacije iz Relacione transakcione analize, pod supervizijom.

Iskustvo: