Milica Ćirić

O meni:

Zovem se Milica Ćirić i završila sam osnovne studije psihologije.

Edukacija i Kvalifikacije:

Trenutno sam na završnoj godini edukacije iz Racionalno emotivno bihevioralne terapije (REBT) i radim pod supervizijom. Osnovne postavke ovog modaliteta su da nas ne uznemiravaju događaji sami po sebi, već naše viđenje i uverenja koja imamo o njima. Zbog toga je glavni zadatak terapeuta da podstakne klijenta ka promeni uverenja. Deliti sa drugima svoje probleme nije lako zbog toga težim da sa klijentom ostvarim pre svega kvalitetan terapijski odnos, poverenja i prihvatanja koji će mu pomoći na putu rešavanja problema. REBT se primenjuje veoma uspešno na različite kliničke i nekliničke probleme. Pored REBT-a u terapijskom radu trudim se da integrišem sva dosadašnja stečena znanja i prilagodim ih potrebama klijenata.

Iskustvo: