Martina Mladenović

O meni:

Moje ime je Martina Mladenović, po zanimanju psiholog i psihoterapeut savetnik iz psihodinamske psihoterapije. Tokom rada sa klijentima mi je bitno pravilo sada i ovde – apsolutan fokus na klijenta i na psihoterapiju.

Edukacija i Kvalifikacije:

Osnovne studije psihologije u trajanju od četiri godine završila sam na Filozofskom fakultetu u Nišu 2014.godine, a master studije psihologije na istom fakultetu 2017.godine. U maju 2020.godine postajem edukant iz psihodinamske psihoterapije pri Centru za razvoj psihodrame i psihoterapije NIš, zvanje savetnika stičem u januaru 2023.godine. Trenutno sam na četvrtoj godini edukacije iz pomenutog modaliteta.

Iskustvo: