Luka Vidojević

O meni:

Moje ime je Luka Vidojević. Po struci sam diplomirani psiholog, a osim toga u procesu sam edukacije za psihoterapiju u okviru transakcionoanalitičkog psihoterapijskog modaliteta. Imam završene četiri godine edukacije i zvanje praktičara transakcione analize. Moje shvatanje psihoterapije je da ona predstavlja traganje za istinom o sebi i zauzimanje odgovornog ličnog odnosa prema njoj. Kada se upustite u taj proces shvatićete da moć za upravljanje životom leži u vašim rukama. Zato se odvažite i krenite put promene, a ja ću Vam biti podrška na tom putu!

Edukacija i Kvalifikacije:

Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, odsek Psihologija (diplomirani psiholog)
TA Centar 2018 – u toku (sertifikat praktičara transakcione analize)

Iskustvo: