Ljiljana Savić

O meni:

Zdravo, ja sam lekar. Radim u struci više od 20 godina, volim da radim svoj posao, volim da pomažem ljudima sa psihičkim problemima. Savetnik u psihodinamskoj psihoterapiji pod supervizijom. Psihoterapija je proces koji vam omogućava da bolje razumete sebe, a razumevanje je ono što vam omogućava da razumete svoje postupke, svoje emocije na najbolji mogući način u datim okolnostima i u najvećoj meri iskoristite svoj pun potencijal. Psihoterapija je stalan proces čiji uspeh zavisi i od terapeuta i od klijenta Uvidi koje steknete će vas ojačati i učiniti sigurnima da preuzmete svoj život u svoje ruke i živite na najbolji i najsmisleniji mogući način. Nije lako, ali nije neophodno da život bude lak, treba da bude smislen.

Edukacija i Kvalifikacije:

2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
2007. Specijalistički ispit iz kliničke biohemije
2008. Doktorske studije (medicinske nauke)
2021. Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije

Iskustvo: