Lidija Cupać

О meni:

Po zanimanju sam psiholog i psihoterapeut psihodinamske integrativne terapije pod supervizijom.
Volim da radim sa ljudima i da učim, zanima me priroda i kompleksnost čoveka. Najviše me raduje kada u terapiji dođe do promene koja učini da osoba manje pati, bude funkcionalnija i uspe da vodi život kvalitetnije.

Edukacija i Kvalifikacije:

Psihologiju sam završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kliničku praksu i staž na psihijatriji u bolnici Laza Lazarević. Tokom studija sam završila bazični nivo edukacije iz Konstruktivizma i REBT psihoterapijskog pravca. Nakon fakulteta i prakse počinjem obuku iz Geštalt psihoterapije da bih trenutno te različite škole integrisala u edukaciji psihodinamskog pravca.
Dodatne obuke i seminari su najviše iz psihoanalitičkog pravca, radionice na razne psihoterapijske teme, psihodijagnostika.

Iskustvo: