Katarina Čikoš Subotić

O meni:

Moje ime je Katarina Čikoš Subotić, sistemski porodični psihoterapeut pod supervizijom i student završne godine doktorskih studija pedagogije. Integracijom znanja sa studija pedagogije i iz sistemske porodične psihoterapije, kao i lični rad na psihoterapiji doprinela su mi boljem razumevanju kako pojedinaca tako i celokupnog porodičnog sistema. Smatram da psihoterapija pruža dragoceno vreme koje vam omogućava da se potpuno posvetite sebi, osvešćivanju svojih uverenja, osnaživanju snaga za prevazilaženje poteškoća i prepreka, što doprinosi celokupnom razvoju vaše autentičnosti. U radu sa klijentima negujem podržavajuću, prijatnu atmosferu punu empatije koju usmeravamo na jačanje resursa za prevazilaženje poteškoća, ali pre svega na osvešćivanju autentičnosti koju poseduje svaki pojedinac.

Promena kod jednog člana porodice utič na ostale članove, a samim tim dolazi do promene u celom porodičnom sistemu. Tako pristupajući, porodična terapija uzima u obzir kontekst u kojem pojedinac i porodica živi i to na nivou većih sistema kao što su šira porodica, društvena zajednica, kultura, nacija, kao i na nivou subsistema kao što su roditeljski, partnerski, sibling (braca i sestre).
Porodična terapija ne smatra da je pojedinac problem ili da je problem u pojedincu, već u odnosima, relacijma i interakcijama koje ostvaruje u porodici.

Edukacija i Kvalifikacije:

Doktorske studije pedagogije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu [ 01/11/2019 – Trenutno ];
Sistemski porodični psihoterapeut pod supervizijom – Edukacija iz sistemske porodične psihoterapije, Asocijacija sistemskih terapeuta (EAPTI, EFTA-TIC) [ 01/09/2019 – Trenutno ];
Master pedagog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu [ 01/10/2018 – 31/05/2019 ];
Diplomirani pedagog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu [ 01/10/2014 – 31/05/2018 ].

Iskustvo: