Jovana Stepanović

O meni:

Ja sam Jovana, master specijalni pedagog i na završnoj sam godini geštalt psihoterapije. Kroz psihoterapijsku edukaciju i lični rad uvidela sam da tek kada postanemo svesni i priznamo šta jeste, možemo da budemo zadovoljni i da živimo autentično i slobodno. Verujem da je ono što nam je potrebno da prevaziđemo probleme već u nama i da je traženje pomoći hrabrost i veliki korak ka promeni. Zato vas pozivam da rastemo i istražujemo zajedno, i radujem se što ću biti vaša podrška na tom putu. Mama dve devojčice. Živim i radim u Beogradu.

Edukacija i Kvalifikacije:

Nakon završenih osnovnih studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, upisala sam i master studije na istom fakultetu. Na odeljenju za prevenciju i lečenje poremećaja u ponašanju u Beogradu, magistrirala sam specijalnu pedagogiju. Tokom fakulteta učestvovala sam na brojnim kongresima i pohađao dodatne edukacije koje se bave lečenjem različitih problema i radom sa različitim populacijama. Završila sam osnovni nivo obrazovanja Racionalno-emocionalno-kognitivno-bihejvioralne terapije za decu i adolescente. Posle fakulteta upisala sam obuku za geštalt psihoterapeuta u Evropskom sertifikovanom obrazovnom studiju u Beogradu, gde sam trenutno na završnoj, četvrtoj godini i radim kao psihoterapeut pod supervizijom.

Iskustvo: