Jovana Lazović

О meni:

Ja sam Jovana Lazović, master psiholog, savjetnik i edukant sistemske porodične psihoterapije pod supervizijom. Nakon završene druge godine edukacije, stekla sam zvanje porodičnog savjetnika, dodatno proširujući svoje znanje i vještine u oblasti sistemskog pristupa porodičnoj terapij. Izborom sistemske porodične psihoterapije težim da dosegnem svoje profesionalne ciljeve, pri čemu želim da steknem dodatna znanja o porodičnim odnosima i o načinima pozitivne promjene istih. U terapijskom procesu važnost pridajem terapijskom odnosu. Težim ka stvaranju sigurnog prostora svojim klijentima u kom će se osjetiti prihvaćeno i spremno da podijele svoje misli, emocije i doživljaje. Trudim se da svojm znanjem i kompetencijama pružim psihološku podršku pri suočavanju sa svakodnevnim izazovima. Vjerujem u moć promjene i radujem se što ću svojom vedrinom, posvećenošću i istrajnošću biti dio procesa za dalji rast i razvoj klijenata. Moje profesionalno iskustvo obuhvata rad s različitim grupama ljudi, što mi je omogućilo da razvijem empatiju u radu s klijentima. Kroz kontinuirano usavršavanje i rad pod supervizijom, nastavljam unapređivati svoje vještine i pružati podršku onima koji traže psihološko savjetovanje i terapiju.

Edukacija i Kvalifikacije:

Svoje znanje diplomiranog psihologa stekla sam na Fakultetu za sport i psihologiju(TIMS), na Univerzitetu EDUCONS, u Novom Sadu. Zatim, stekla sam diplomu master programa iz psihološkog savjetovanja na Univerzitetu York u Solunu. Trenutno se nalazim na trećoj godini edukacije iz sistemske porodične psihoterapije u Asocijaciji Sistemskih Terapeuta (AST) u Novom Sadu.

Iskustvo: