Jovana Anđelković

О meni:

Zovem se Jovana Anđelković. Bavim se humanim i kreativnim radom. Volim psihologiju, rad sa ljudima sa osnovnim ciljem da pomognem drugima da svoj život učine kvalitetnijim i funkcionalnijim.

Edukacija i Kvalifikacije:

Specijalni pedagog, REKBT psihoterapeut pod supervizijom,edukator za kognitivnu i bihejvioralnu terapiju za rad sa decom i adolescentima,ATOS savetik
( relaksaciona-psihoterapijska metoda)

Iskustvo: