Jelena Kolundžić

О meni:

Užurbani tempo života koji je razvojem tehnologije nametnut udaljava nas od sebe i drugih. Tu sam da budem uz osobu koja želi da pronađe i upozna sebe, da zajedno radimo na oslobađanju autentične ličnosti koja jedino tako može biti srećna.

Edukacija i Kvalifikacije:

Završila sam osnovne psihoterapijske studije i na edukaciji sam iz Transkacione analize u TA centru. Radim terapijske seanse pod supervizijom.

Iskustvo: