Jasna Knežević

О meni:

Moje ime je Jasna Knežević, ja sam psihoterapeutkinja pod supervizijom na trećoj godini napredne edukacije iz Transakcione analize. Iskustvo dobijeno kroz formalno obrazovanje, psihoterapijski ali i lični terapijski rad su mi pokazali da, zahvaljujući istraživanju naših ovih odnosa kroz različite koncepte TA, uspevamo da pronađemo načine da odgovorimo na mnoga pitanja – uključujući i pitanja u onim oblastima u kojima nailazimo na izazove i teškoće. Veoma me raduje činjenica da kroz rad imam priliku da budem deo nečijeg tako važnog puta kao što je psihoterapijski.

Edukacija i Kvalifikacije:

Pre otpočinjanja napredne edukacije, studije prvog i drugog stepena sam završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde sam stekla zvanje Master socijalna radnica.

Iskustvo: