Ivana Denić

О meni:

Ja sam Ivana Denić. Po zanimanju sam master psiholog koji je na četvrtoj godini edukacije iz geštalt psihoterapije. Ovde sam kako bih sa Vama zajedno istražila prostor za napredovanje. Najvažnije iskustvo tokom edukacije mi je rad na sebi i izlazak iz zone komfora, što nije uvek prijatno. Verujem da je za dolazak na psihoterapiju potrebna određena doza hrabrosti i ukoliko ste već ovde verujem da ste napravili prvi korak. Sledeći korak bi bio da vas podržim da oslušnete sebe i dođete u kontakt sa svojim bićem. Osnovne metode koje koristim u gestalt psihoterapiji su iskustva koja se dešavaju u “ovde i sada”, rad na širenju svesnosti i dijaloški metod.

Edukacija i Kvalifikacije:

Osnovne studije psihologije (4 godine)
Master studije primenjene psihologije (1 godina)
Edukacija iz transakcione analize (2 godine)
Edukacija iz geštalt terapije (u toku)
Mental Health First Aider Certificate
Career Consulting Certificate
Working with Suicidal clients Certificate

Iskustvo: