Irena Stojiljković

O meni:

Ja sam Irena Stojiljković, diplomirani defektolog, reedukator psihomotorike. Završila sam trening za psihoterapeuta, orijentacije Transakciona analiza i radim centru “VivaVerbum” kao defektolog -reedukator psihomotorike, savetodavac i psihoterapeut pod supervizijom. Takođe radim i kao terapeut sa žrtvama vršnjačkog nasilja, napisala sam nekoliko stručnih članaka na tu temu.

Ja sam osoba sa invaliditetom- teškim oštećenjem sluha, koja je uspela sa sruši mnoge barijere i predrasude društva prema osobama sa invaliditetom, kao i da se uključi u društvo ljudi koji nemaju invaliditet. Naučila sam da govorim, čitam sa usana, uspela sam da se obrazujem po redovnom programu i da se zaposlim. Moja filozofija je filozofija Transakcione analize koja podrazumeva :

• Svako ljudsko biće je OK

• Svako ima kapacitet da misli.

• Svako odlučuje o svojoj sudbini, i svako može da donese odluku da je promeni.

Edukacija i Kvalifikacije:

Diplomirani and master defektolog (FASPER)
Psihoterapeut pod supervizijom Transakciona analiza
Član EATA-European Association for Transactional Analysis
Član ITAA- International Transactional Analysis Association

Iskustvo: