Irena Mandić

О meni:

Moje ime je Irena Mandić, diplomirana sam psihološkinja i edukantkinja na Sistemskoj porodičnoj psihoterapiji.

Edukacija i Kvalifikacije:

Osnovne studije psihologije završila sam na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 2021. godine, nakon čega upisujem master Kliničke psihologije i psihoterapije na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. 2021. U Beogradu. 2021. godine započinjem edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije. Pored edukacije iz porodične psihoterapije, tokom 2018. godine sam pohađala uvodni kurs iz Transakcione analize.

Iskustvo: