Gordana Dabić

О meni:

Zdravo, ja sam Gordana Dabić! Diplomirana psihologinja, trenutno četvrta godina edukacije iz Transakcione analize, certifikovani TA praktičar pod supervizijom. Rad sa ljudima me uvijek inspirisao i inspiriše te je i moja želja za istraživanje suštinskih ljudskih tema kao i usavršavanjem u oblasti psihoterapije bila uvijek veoma izražena. Želeći da razumijem i shvatim sebe i sama sam kroz proces lične terapije, a kasnije i edukacije shvatila benefite iste. Transakciona analiza je moje interesovanje pobudila zbog bazičnih postulata i humanističkog pristupa: svi ljudi OK, iako neka njihova ponašanja to nisu; svi ljudi imaju kapacitet da misle; ranije donijete oduke moguće promijeniti. Kroz desetogodišnje iskustvo koje je najvećim dijelom podrazumijevalo savjetovanje i psihoterapijski rad sa ljudima, usavršila sam se u brojnim poljima i na brojnim temama, prije svega temama traume, nasilja u porodici, partnerskih odnosa, ankioznosti, depresije, poremećaja ishrane. Proširivanje svjesnosti i kapaciteta da živimo sadašnji trenutak; budemo iskreni prema sebi, prihvatimo sve ono što jesmo kao i traganje za jedinstvenom istinom svakog ljudskog bića i razumevanje i uvažavanje iste, jeste jedan djelić onog što kroz terapiju dobijamo. Ukoliko se u ovom trenutku suočavaš sa izazovima koje bi želio/la sa nekim podijeliti, spremna sam da ti budem podrška na putu samospoznaje, ličnog rasta i promjene.

Edukacija i Kvalifikacije:

Diplomirana psihologinja. Od 2020. – u edukaciji za TA psihoterapeuta, trenutno certifikovani praktičar Transakcione analize pri TA Centru; Cerifikovana za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika od strane Ministrarstva pravde RS. Trenerica za provođenje kursa za roditelje “Jaki roditelji- jaka djeca” (Njemački savez za zaštitu djece). Trenerica preventivnog programa za djecu “Zaštitna ponašanja”. Osposobljenja za rad sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama. Završen bazični autogeni trening.

Iskustvo: