Emilija Simić

O meni:

Zovem se Emilija Simić.
Uvek su me privlačila pitanja vezana za ljudsko ponašanje, emocionalna iskustva i percepciju situacija.
Psihologija je, u većoj ili manjoj meri, deo mog svakodnevnog života otkako sam upisao fakultet, što će sada biti 13 godina bavljenja sobom i drugima – naravno, u različitim oblicima i strukturama.
Individualnim psihoterapijskim radom sa klijentima se aktivno bavim već 5 godina, a planiram da to nastavim još mnogo godina.

Edukacija i Kvalifikacije:

Završila sam četiri godine psihoedukacije Racionalno emotivno bihejvioralne terapije (REBT) i trenutno sam psihoterapeut pod supervizijom.
Takođe, završila sam kurseve organizacionog kognitivnog bihejvioralnog koučinga u okviru REBT-a, kao i Trening svesnosti.
Po osnovnom zanimanju sam psiholog, a po poslednjem zvanju diplomirani master menadžer.
Godina dana rada na psihijatrijskoj klinici na početku radnih godina mi je mnogo pomogla u kasnijem, vankliničkom radu.

Iskustvo: