Emilija Jeremić

O meni:

Pozdrav! Moje ime je Emilija i završila sam psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu. Trenutno sam na edukaciji iz Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije, kao i iz Transakcione Analize. Terapija je za mene najinspirativniji posao koji uključuje kako intelektualne tako i emotivne kapacitet ljudskih bića. To je jedan put širenja svesti i otvaranja novih vidika. Zaista dragoceno! Zaista dragoceno!

Edukacija i Kvalifikacije:

Završila sam osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Edukant sam Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije
Edukant sam Transakcione Analize
Završila sam kurs iz Mindfulness-a, Telo u psihoterapiji kao i kurs Asertivne komunikacije.

Iskustvo: