Dragana Petrović

O meni:

Ja sam Dragana Petrović. Takođe sam magistar socijalne psihologije i geštalt psihoterapeut pod nadzorom. Verujem da radeći na sebi i podvrgavajući se psihoterapiji upoznajete sebe, postajete svesni delova svoje psihe i stičete kapacitet da ih usmerite u željenom pravcu. U terapiji negujem vašu bezuslovnu ljubav prema vama uz koju vaša jedinstvena ličnost raste i povezuje se sa jedinstvenošću koja vam je data rođenjem, od tog trenutka smatram da životni planovi postaju uzbudljivi, a ne stresni. Tokom studija živeo sam u različitim gradovima Evrope i verujem da mi je život na različitim mestima približio samu suštinu čoveka i njegove potrebe.

Primer geštalt psihoterapije u svakodnevnom životu je način na koji ljudi sastavljaju puzle. Umesto da gledaju na svaki komad kao na pojedinačnu celinu, oni formiraju smislene odnose između delova kako bi brže i efikasnije videli veliku sliku.

U okviru Geštalt terapije, klijent ima prostor da bezbedno istražuje svoja iskustva bez straha od presude. U stvari, klijent se ohrabruje ne samo da govori o svojim emocijama ili iskustvima, već da ih uvede u terapiju kako bi se mogli obraditi u realnom vremenu sa terapeutom.

Edukacija i Kvalifikacije:

2019- do danas/ Geštalt psihoterapeut pod supervizijom – Evropski akreditovani institut za obuku psihoterapije – Institut za obuku geštalt psihoterapije Malta (EAPTI-GPTIM)

2017-2018 / Magistar nauka primenjene socijalne psihologije – Univerzitet Vrije Amsterdam, Holandija

2014-2017 /Osnovne studije psihologije sa menadžmentom – IBS, Mađarska (akreditovan od Univerziteta u Bakingemu)

Iskustvo: