Antonija Raspopović Dragić

О meni:

Pored naučnoistraživačkog rada na FASPER-u, moj angažman i posvećenost dolaze do izražaja u ulozi psihoterapeuta pod supervizijom već skoro dve godine. Ove uloge mi omogućavaju da istražujem nove teorijske koncepte i saznanja koje istovremeno primenjujem u praksi kroz psihoterapijski rad. Pored toga, verujem da su moje osobine kao što su istrajnost, kreativnost i sposobnost kritičkog razmišljanja, ključni faktori koji su mi omogućili da spojim ova dva sveta. Dualnost u mom profesionalnom angažmanu omogućava mi da stalno napredujem, učeći i rastući kako u akademskom, tako i u praktičnom smislu, sa krajnjim ciljem da ostvarim značajan uticaj u polju mentalnog zdravlja i dobrobiti pojedinaca, parova ili porodica. Moj pristup u psihoterapiji je duboko utemeljen u najnovijim naučnim saznanjima, a istovremeno je obogaćen intuitivnim razumevanjem ljudske psihe i empatijom, što mi omogućava da uspostavim dobar terapijski savez sa klijentima i efikasno odgovorim na njihove jedinstvene potrebe.

Edukacija i Kvalifikacije:

Ja sam master defektolog – specijalni pedagog, trenutno na završnoj godini doktorskih studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, gde radim kao istraživač-pripravnik. Pored toga sam i sistemski porodični psihoterapeut pod supervizijom, odnosno na završnoj sam godini edukacije na Institutu za mentalno zdravlje. Završila sam prvi stepen Emocionalno fokusirane terapije (Externship) i kontinuirano usavršavam znanja u okviru konstruktivističkog psihoterapijskog pravca.

Iskustvo: