Anja Kastratović

O meni:

Pozdrav svima, ja sam Anja Kastratović i psihoterapeut sam pod supervizijom iz OLI- integrativnog psihodinamskog pravca, a takođe sam završila i EMDR edukaciju.
Želim da Vam pomognem na putu spoznavanja sebe, jer samo tako možemo da prevaziđemo sve izazove i nedoumice sa kojima se svakodnevno susrećemo. Na ovom putu ćete naučiti da cjelovito sagledate sebe i druge oko Vas. Naučićete da osluškujete svoje potrebe i da živite u skladu sa njima. Tu sam da Vam pružim podršku, prisustvo, sigurnost i povjerenje kako bi lakše prihvatili sebe.
Biće mi zadovoljstvo da Vam budem saputnik na putu samospoznaje.

Edukacija i Kvalifikacije:

Svoj put ka tome da postanem psihoterapeut započela sam u OLI Integrativnoj Psihodinamskoj psihoterapiji. Ovu edukaciju sam završila u junu 2021. godine i postala licencirani psihoterapeut pod supervizijom. Ubrzo nakon toga sam upisala EMDR edukaciju i takođe je završile te godine i postala EMDR praktičar.

Iskustvo: