Anika Tabas

О meni:

Ja sam diplomirani psiholog koji pruža terapijsku podršku koristeći pristup Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapi (RE&CBT).
Odnos između mene kao psihoterapeuta i mog klijenta je izgrađen na poverenju, empatiji i otvorenoj komunikaciji. U pojedinačnim sesijama sa klijentima, gde oni dele svoje misli i osećanja, pružam prostor podrške i bez osuđivanja. Zajedno radimo na promeni iracionalnih uverenja, na razvoju strategija suočavanja koje mogu doneti pozitivne promene, lični rast i blagostanje.

Edukacija i Kvalifikacije:

– diplomirani psiholog.
– Primarni i napredni sertifikat iz racionalno-emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije (RE&CBT).
– Psihoterapeut u obrazovanju – završni nivo obrazovanja iz Racionalno-emotivne i kognitivno-bihevioralne terapije (RE&CBT).
– Sertifikati za završene obuke: Profilisanje (osnovni nivo), Lečenje problema u ponašanju dece i adolescenata, Program Mindfulness (MBSR), Kognitivno-bihejvioralna terapija za nesanicu (CBT-I), Profesionalna orijentacija.

Iskustvo: