Aleksa Milević

O meni:

Ja sam master psiholog i REBT psihoterapeut pod supervizijom. Trenutno sam deo Klinike za neurologiju Kliničkog centra, gde zajedno sa kolegama učestvujemo u projektu EU koji se bavi uticajem gena i životne sredine na mentalno zdravlje mladih. Takođe, tokom dosadašnjeg rada bio sam angažovan na više različitih pozicija u oblasti ljudskih resursa i marketinga, što mi je pomoglo da proširim svoja znanja iz poslovnog sveta i upoznam kompleksnost ljudske prirode. U svom psihoterapijskom radu, pored standardnih tehnika, najviše pažnje posvećujem terapijskom odnosu. Terapiju prilagođavam svakom klijentu pojedinačno, a zajedno se trudimo da stvorimo atmosferu empatije i bezuslovnog prihvatanja koja će najviše doprineti njegovom napredovanju. Čvrsto verujem da se promena može stvoriti samo kroz atmosferu međusobnog prihvatanja, poverenja, otvorenosti i osnaživanja kapaciteta klijenta. Teme kojima se najčešće bavim su anksioznost, napadi panike, depresija, negativna slika o sebi, razvoj samopouzdanja, teškoće u međuljudskim odnosima i samoprihvatanje.

Edukacija i Kvalifikacije:

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirao na osnovnim drudijama psihologije
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, magistar psihologije
Centar za obuku pridruženog REBT Instituta Albert Ellis, primarni i napredni sertifikat iz terapije racionalno-emotivnog i kognitivnog ponašanja (RE&KBT)

Iskustvo: