Privacy Statement (CA)

Privacy Statement (CA)

Ova izjava o privatnosti je posljednji put promenjena na 16.01.2024, posljednji put proverena na 16.01.2024, i odnosi se na građane i pravne stalne stanovnike Kanade.

U ovoj izjavi o privatnosti objašnjavamo šta radimo sa podacima koje dobijamo o vama putem https://www.feelsafehub.com/sr/. Preporučujemo da pažljivo pročitate ovu izjavu. U našoj obradi poštujemo zahteve zakonodavstva o privatnosti. To između ostalog znači da:

 • jasno izlažemo svrhe za koje obrađujemo lične podatke. Ovo radimo ovim Izjavama o privatnosti;
 • cilj nam je ograničiti naše prikupljanje ličnih podataka samo na lične podatke potrebne za legitimne svrhe;
 • mi prvo tražimo vašu izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u slučajevima koji zahtevaju vaš pristanak;
 • poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke i također to zahtevamo od stranaka koje obrađuju lične podatke u naše ime;
 • poštujemo Vaše pravo na pristup Vašim ličnim podacima ili da ih ispravimo ili izbrišemo, na Vaš zahtev.

Ako imate bilo kakva pitanja, ili želite znati koje tačno podatke čuvamo od Vas, molimo Vas da nas kontaktirate.

1. Svrhe i kategorije podataka

Možemo prikupljati ili primati lične podatke u više svrha povezanih sa našim poslovanjem, što može uključivati sledeće: (kliknite za više)

2. Deljenje s drugim strankama

Ove podatke delimo ili otkrivamo drugim primaocima samo u sljedeće svrhe:

3. Praksa obelodanjivanja

Otkrivamo lične podatke ako se od nas zahteva zakon ili sudski nalog, kao odgovor organu za sprovođenje zakona, u meri u kojoj je to dozvoljeno drugim odredbama zakona, da pružimo informacije ili da sprovedemo istragu o pitanju u vezi sa javnom bezbednošću.

Ako je naša veb lokacija ili organizacija preuzeta, prodata ili uključena u spajanje ili akviziciju, vaši podaci mogu biti otkriveni našim savetnicima i svim potencijalnim kupcima i biće prosleđeni novim vlasnicima.

4. Kako odgovaramo na Do Not Track signale & Global Privacy Control

Naša veb stranica ne odgovara i ne podržava polje zahteva za zaglavlje Do Not Track (DNT).

5. Kolačići

Naša veb stranica koristi kolačiće. Za više informacija o kolačićima, molimo Vas da na našoj veb stranici cookie statement vidite našu Politiku kolačića. 

Sa Google-om smo zaključili Ugovor o obradi podataka.

6. Sigurnost

Predani smo sigurnosti ličnih podataka. Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mere da ograničimo zloupotrebu i neovlašten pristup ličnim podacima. To osigurava da samo potrebne osobe imaju pristup vašim podacima, da je pristup podacima zaštićen, te da se naše sigurnosne mere redovno pregledaju.

7. Veb stranice treće strane

Ova izjava o privatnosti se ne odnosi na vebstranice trećih strana povezane linkovima na našoj veb stranici. Ne možemo garantovati da ove treće strane rukuju vašim ličnim podacima na pouzdan ili siguran način. Preporučujemo da pročitate izjave o privatnosti ovih veb stranica prije upotrebe ovih veb stranica.

8. Amandmani na ovu izjavu o privatnosti

Zadržavamo pravo da napravimo amandmane na ovu izjavu o privatnosti. Preporučuje se da redovno konsultujte ovu izjavu o privatnosti kako biste bili svesni bilo kakve promene. Osim toga, aktivno ćemo vas obavestiti gde god je to moguće.

9. Pristup i izmena vaših podataka

Ako imate pitanja ili želite znati koje lične podatke imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate. Molimo da se pobrinete da uvijek jasno kažete ko ste, kako bismo bili sigurni da ne menjamo ili brišemo bilo kakve podatke pogrešne osobe. Zatraženu informaciju ćemo doneti tek po zahtevu verifikovanog potrošača. Možete nas kontaktirati koristeći informacije u nastavku.

9.1 Imate sljedeća prava u pogledu vaših ličnih podataka

 1. Možete podnijeti zahtev za pristup podacima koje obrađujemo o vama.
 2. Možete zatražiti pregled, u često korištenom formatu, podataka koje obrađujemo o vama.
 3. Možete zatražiti korekciju ili brisanje podataka ako su netačni ili nisu ili nisu više relevantni. Prema odgovarajućem, izmjenjene informacije se prenose trećim stranama koje imaju pristup dotičnim informacijama.
 4. Imate pravo da povučete saglasnost u bilo kojem trenutku, podložu zakonskim ili ugovornim ograničenjima i razumnom obavesti. Bićete obavešteni o implikacijama takvog povlačenja.
 5. Imate pravo da se suočite sa izazovom koji se tiče neusvajanja sa PIPEDA-om prema našoj organizaciji i, ako se to pitanje ne riješi, kancelariji komesara za privatnost Kanade.
 6. Daćemo pristup ličnim informacijama u alternativnom formatu pojedincu sa senzornim invaliditetom koji ima pravo pristupa ličnim informacijama pod PIPEDA i koji traži da se prenose u alternativnom formatu ako (a) verzija informacija već postoji u tom formatu; ili (b) njegova konverzija u taj format je razumna i neophodna kako bi pojedinac mogao da koristi prava.

10. Deca

Naša veb stranica nije osmišljena tako da privlači decu i nije nam namera prikupljati lične podatke od dece ispod dobi saglasnosti u njihovoj zemlji prebivališta. Stoga tražimo da nam deca ispod dobi od saglasnosti ne podnose nikakve lične podatke.

11. Kontakt detalji

Safe Space
Vukasovićeva 86, Belgrade 11000, Serbia
Srbija
Website: https://www.feelsafehub.com/sr/
Email: moc.buhefasleef@eciffo
Toll free phone number: +381632377779
Broj telefona: +381632377779

Imenovali smo kontakt osobu za politike i prakse organizacije i na koju se mogu proslediti pritužbe ili istrage:
Milica Krstic
Vukasovićeva 86, Belgrade 11000, Serbia