Privacy Statement (BR)

Privacy Statement (BR)

Ova izjava o privatnosti je posljednji put ažurirana 16.01.2024 i odnosi se na građane i legalne stalne stanovnike Brazila.

U ovoj izjavi o privatnosti objašnjavamo šta radimo sa podacima koje dobijamo o vama putem https://www.feelsafehub.com/sr/. Preporučujemo da pažljivo pročitate ovu izjavu. U našoj obradi poštujemo zahteve zakonodavstva o privatnosti. To između ostalog znači da:

 • jasno izlažemo svrhe za koje obrađujemo lične podatke. Ovo radimo ovim Izjavama o privatnosti;
 • cilj nam je ograničiti naše prikupljanje ličnih podataka samo na lične podatke potrebne za legitimne svrhe;
 • mi prvo tražimo vašu izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u slučajevima koji zahtevaju vaš pristanak;
 • poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke i također to zahtevamo od stranaka koje obrađuju lične podatke u naše ime;
 • poštujemo Vaše pravo na pristup Vašim ličnim podacima ili da ih ispravimo ili izbrišemo, na Vaš zahtev.

Ako imate bilo kakva pitanja, ili želite znati koje tačno podatke čuvamo od Vas, molimo Vas da nas kontaktirate.

1. Svrha, podaci i period zadržavanja

Možemo prikupljati ili primati lične podatke u više svrha povezanih sa našim poslovanjem, što može uključivati sledeće: (kliknite za više)

2. Šta ako nam ne date svoje lične podatke?

Ako nam ne pružite vaše lične podatke, možda vam nećemo moći pružiti informacije, proizvode ili pomoć koju tražite.

3. Deljenje sa drugim stranama

Ove podatke delimo ili otkrivamo operaterima samo u sljedeće svrhe:

4. Kolačići

Naša veb stranica koristi kolačiće. Za više informacija o kolačićima, molimo Vas da se obratite našoj Politika kolačića

5. Praksa obelodanjivanja

Otkrivamo lične podatke ako se od nas zahteva zakon ili sudski nalog, kao odgovor organu za sprovođenje zakona, u meri u kojoj je to dozvoljeno drugim odredbama zakona, da pružimo informacije ili da sprovedemo istragu o pitanju u vezi sa javnom bezbednošću.

Ako je naša veb lokacija ili organizacija preuzeta, prodata ili uključena u spajanje ili akviziciju, vaši podaci mogu biti otkriveni našim savetnicima i svim potencijalnim kupcima i biće prosleđeni novim vlasnicima.

Sa Google-om smo zaključili ugovor o obradi podataka.

6. Sigurnost

Predani smo sigurnosti ličnih podataka. Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mere da ograničimo zloupotrebu i neovlašten pristup ličnim podacima. To osigurava da samo potrebne osobe imaju pristup vašim podacima, da je pristup podacima zaštićen, te da se naše sigurnosne mere redovno pregledaju.

7. Veb stranice treće strane

Ova izjava o privatnosti se ne odnosi na veb stranice trećih strana povezane linkovima na našoj veb stranici. Ne možemo garantovati da ove treće strane rukuju vašim ličnim podacima na pouzdan ili siguran način. Preporučujemo da pročitate izjave o privatnosti ovih veb stranica prije upotrebe ovih veb stranica.

8. Amandmani na ovu izjavu o privatnosti

Zadržavamo pravo da napravimo amandmane na ovu izjavu o privatnosti. Preporučuje se da redovno konsultujte ovu izjavu o privatnosti kako biste bili svesni bilo kakve promene. Osim toga, aktivno ćemo vas obavestiti gde god je to moguće.

9. Pristup i izmena vaših podataka

Ako imate pitanja ili želite da znate koje lične podatke imamo o vama, kontaktirajte nas. Možete nas kontaktirati koristeći donje informacije. Vaša prava u pogledu ličnih podataka:

 • potvrda postojanja obrade;
 • pristup podacima;
 • ispravka nepotpunih, netačnih ili zastarelih podataka;
 • anonimiziranje, blokiranje ili brisanje nepotrebnih, prekomernih ili obrađenih podataka u suprotnosti sa odredbama Opšteg zakona o zaštiti ličnih podataka (LGPD);
 • prenosivost podataka drugom pružaocu usluga ili proizvoda, na izričit zahtev, u skladu sa propisima državnih organa, poštujući poslovne i industrijske tajne;
 • brisanje ličnih podataka obrađenih uz saglasnost imaoca, osim u slučajevima predviđenim čl. 16 Opšteg zakona o zaštiti ličnih podataka (LGPD);
 • informacije o javnim i privatnim subjektima sa kojima je kontrolor podelio podatke;
 • informacije o mogućnosti davanja saglasnosti i o posljedicama odbijanja.

Da biste ostvarili ova prava, kontaktirajte nas. Molimo pogledajte kontakt podatke na dnu ove Izjave o privatnosti.

Molimo Vas da se pobrinete da uvijek jasno kažete ko ste, kako bismo bili sigurni da ne menjamo ili brišemo bilo kakve podatke pogrešne osobe.

10. Podnošenje žalbe

Ako niste zadovoljni načinom na koji postupamo (žalba zbog) obrade vaših ličnih podataka, imate pravo podneti žalbu Nacionalnom telu za zaštitu podataka (ANPD):


Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Esplanada dos Ministérios,
Bloco C,
2º andar,
CEP 70297-400 - Brasília – DF.
Veb stranica

11. Deca

Naša veb stranica nije osmišljena tako da privlači decu i nije nam namera prikupljati lične podatke od dece ispod dobi saglasnosti u njihovoj zemlji prebivališta. Stoga tražimo da nam deca ispod dobi od saglasnosti ne podnose nikakve lične podatke.

12. Kontakt detalji

Safe Space
Vukasovićeva 86, Belgrade 11000, Serbia
Srbija
Veb stranica: https://www.feelsafehub.com/sr/
Email: moc.buhefasleef@eciffo
Broj telefona: +381632377779